Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề lớp 4 đầy đủ nhất

Có thể nói, có kiến thức về từ vựng chính là chìa khóa để các em có thể giao tiếp được tiếng Anh. Bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề lớp 4  được Edusa tổng hợp đầy đủ dưới đây sẽ giúp bé trong việc nói và làm các bài tập liên quan, đạt điểm cao khi ở trường. Các chủ đề từ vựng bao gồm: Chủ đề bạn bè, chủ đề trường học, chủ đề gia đình, chủ đề đời sống thường ngày. 

Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ đề Lớp 4

1.Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 theo chủ đề

Chủ đề bạn bè, giao tiếp 

Ba mẹ giúp bé biết cách sử dụng những từ vựng dưới đây để nói những câu tiếng Anh thông dụng khi gặp gỡ bạn bè. Bé cần học cách chào khi gặp bạn của mình, hỏi về sở thích của bạn mình.

Từ vựng Phát âm Dịch nghĩa
Meet /miːt/ Gặp mặt
Morning /ˈmɔːr.nɪŋ/ Buổi sáng
Afternoon /ˌæf.tɚˈnuːn/ Buổi chiều
Evening /ˈiːv.nɪŋ/ Buổi tối
Pupil /ˈpjuː.pəl/ Học sinh
Tomorrow /təˈmɔːr.oʊ/ Ngày mai
Nationality /ˌnæʃˈnæl.ə.t̬i/ Quốc tịch
Country /ˈkʌn.tri/ Đất nước
Today /təˈdeɪ/ Hôm nay 
Monday /ˈmʌn.deɪ/ Thứ 2
Wednesday /ˈwenz.deɪ/ Thứ 4
July /dʒʊˈlaɪ/ Tháng 7
March /mɑːrtʃ/ Tháng 3
Activity /ækˈtɪv.ə.t̬i/ Hoạt động
Football /ˈfʊt.bɑːl/ Bóng đá
Zoo /zuː/ Vườn bách thú
Music /ˈmjuː.zɪk/ Âm nhạc
Weekend /ˈwiːk.end/ Cuối tuần
Class /klæs/ Lớp
Birthday /ˈbɝːθ.deɪ/ Sinh nhật
Card /kɑːrd/ Tấm thiệp
Draw /drɑː/ Vẽ
Dance /dæns/ Nhảy, khiêu vũ
Cook /kʊk/ Nấu ăn
Swim /swɪm/ Bơi
Walk /wɑːk/ Đi bộ
Sing /sɪŋ/ Hát

Chủ đề trường học 

Nói đến trường học, bé có rất nhiều từ tiếng Anh để học như: Các từ về phòng học, các từ chỉ hoạt động ở trường, các từ về môn học trên lớp…Tất cả được Monkey liệt kê bên dưới. 

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
School /skuːl/ Trường học
Friend /frend/ Bạn bè
Primary school /ˈpraɪ.mɚ.i ˌskuːl/ Trường tiểu học
Street /striːt/ Đường, phố
Road /roʊd/ Con đường
District /ˈdɪs.trɪkt/ Quận, huyện
Classroom /ˈklæs.rʊm/ Phòng học
Study /ˈstʌd.i/ Học
Play /pleɪ/ Chơi
Read /riːd/ Đọc
Book /bʊk/ Sách
Watch TV /wɑːtʃ/  /ˌtiːˈviː/ Xem tivi
Listen to music /ˈlɪs.ən/ /tu/  /ˈmjuː.zɪk/ Nghe nhạc
Student /ˈstuː.dənt/ Học sinh
Hobby /ˈhɑː.bi/ Sở thích
Ride a bike /raɪd/  /ə/ /baɪk/ Đạp xe
Collect /kəˈlekt/ Sưu tập 
Subject /ˈsʌb.dʒekt/ Môn học
Maths /mæθs/ Môn toán
Vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/ Môn tiếng Việt
English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ Môn tiếng Anh
Lesson /ˈles.ən/ Bài học
Favorite /ˈfeɪ.vər.ət/ Yêu thích (tính từ)
Book /bʊk/ Cuốn sách
Read a book /riːd/  /ə/ /bʊk/ Đọc sách
Classmate /ˈklæs.meɪt/ Bạn học
Table /ˈteɪ.bəl/ Bàn
Play badminton /pleɪ/ /ˈbæd.mɪn.tən/ Chơi cầu lông
Library /ˈlaɪ.brer.i/ Thư viện
Yesterday /ˈjes.tɚ.deɪ/ Ngày hôm qua

Chủ đề gia đình

Trong chủ đề gia đình, Monkey giúp bé tìm hiểu bộ từ vựng để bé nhận biết về: Nghề nghiệp thành viên gia đình bằng tiếng Anh, tên các loại thực phẩm, từ mô tả người trong gia đình…

Từ vựng Phát âm Dịch nghĩa
Time /taɪm/ Thời gian
Get up /ɡet/ /ʌp/ Thức dậy
Go home /ɡoʊ/ /hoʊm/ Về nhà
Go to bed /ɡoʊ/ /tə/ /bed/ Đi ngủ
Farmer /ˈfɑːr.mɚ/ Bác nông dân
Nurse /nɝːs/ Y tá
Doctor /ˈdɑːk.tɚ/ Bác sĩ
Worker /ˈwɝː.kɚ/ Công nhân
Factory /ˈfæk.tɚ.i/ Nhà máy
Office /ˈɑː.fɪs/ Văn phòng
Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/
Beef /biːf/ Thịt bò
Fish /fɪʃ/
Pork /pɔːrk/ Thịt lợn
Vegetables /ˈvedʒ.tə.bəl/ Rau
Water /ˈwɑː.t̬ɚ/ Nước
Old /oʊld/ Cũ, lớn tuổi
Young /jʌŋ/ Trẻ
Small /smɑːl/ Nhỏ
Short /ʃɔːrt/ Thấp
New year /ˌnuː ˈjɪr/ Năm mới
Christmas /ˈkrɪs.məs/ Lễ giáng sinh

Chủ đề đời sống hàng ngày 

Tổng hợp chung các từ tiếng Anh xoay quanh đời sống hàng ngày của bé. Bé được tìm hiểu về địa điểm quanh mình, những hoạt động vui chơi, con vật…bằng tiếng Anh rất hữu ích. 

Từ vựng tiếng Anh chủ đề đời sống. (Ảnh: Canva.com)

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Sweet /swiːt/ Ngọt
Chocolate /ˈtʃɑːk.lət/ Sô cô la
Pharmacy /ˈfɑːr.mə.si/ Tiệm thuốc
Bakery /ˈbeɪ.kɚ.i/ Tiệm bánh
Cinema /ˈsɪn.ə.mə/ Rạp chiếu phim
Film /fɪlm/ Bộ phim
Hungry /ˈhʌŋ.ɡri/ Đói
Busy /ˈbɪz.i/ Bận
Phone number /ˈfoʊn ˌnʌm.bɚ/ Số điện thoại
Go fishing /ɡoʊ/  /ˈfɪʃ.ɪŋ/ Đi câu cá
Go camping /ɡoʊ/  /ˈkæm.pɪŋ/ Đi cắm trại
Tree /triː/ Cây
Animal /ˈæn.ɪ.məl/ Động vật
Elephant /ˈel.ə.fənt/ Voi
Tiger /ˈtaɪ.ɡɚ/ Hổ
Monkey /ˈmʌŋ.ki/ Khỉ
Big /bɪɡ/ To, lớn
Fast /fæst/ Nhanh
Beautiful /ˈsʌm.ɚ/ Mùa hè
Summer /ˈsʌm.ɚ/ Mùa hè
Holiday /ˈhɑː.lə.deɪ/ Kỳ nghỉ
Sea /siː/ Biển
Seafood /ˈsiː.fuːd/ Hải sản
Delicious /dɪˈlɪʃ.əs/ Ngon

2.Phương pháp học từ vựng tiếng Anh lớp 4 hiệu quả

Edusa giới thiệu đến bạn 3 phương pháp nổi bật nhất giúp con học từ vựng hiệu quả dưới đây: 

Những phương pháp học từ vựng tiếng Anh lớp 4 hiệu quả

 1. Sử dụng flashcard để bé học từ vựng tiếng Anh 

Đây là một trong những phương pháp phổ biến, mang lại hiệu quả cao. Mỗi một tấm thẻ flashcard tiếng Anh gồm 2 mặt, một mặt là từ vựng và một mặt là hình ảnh (hoặc phiên âm của từ) 

Để học với bộ thẻ, bé nhìn một mặt trước, ví dụ mặt có hình ảnh thì bé sẽ nói phát âm của từ đó, rồi lật mặt phía sau để kiểm tra xem có đúng không. 

Flashcard tiếng Anh là công cụ hỗ trợ học tiếng Anh tiện lợi, bé học bất cứ khi nào và ở đâu, giúp bé nhớ nhanh hơn. Thẻ học tiếng Anh có ưu điểm đó là rất dễ để tự làm tại nhà mà không phải mua, từ bộ thẻ chúng ta cũng dễ dàng sáng tạo ra nhiều trò chơi khác nhau cho bé.

 1. Đưa các từ mới tiếng Anh học được vào giao tiếp hàng ngày

Áp dụng từ mới vào các câu nói hàng ngày là cách tốt nhất để bé vừa nhớ vừa nâng cao khả năng nói tiếng Anh. Bởi chúng ta đều dễ dàng thuộc một từ hơn khi chúng được gán vào 1 hoàn cảnh cụ thể nào đó hơn là chỉ liệt kê ra hàng chục từ rồi cố nhớ. Bí quyết để bé làm được điều này chính là thói quen. 

 • Ba mẹ khi ở nhà cần cố gắng tạo môi trường nói cho bé nhiều nhất có thể. Khi xem phim, nghe nhạc, bé sẽ ấn tượng với một số câu nói tiếng Anh, yêu cầu đơn giản nhất là bé tự thấy mình thích đọc to chúng lên (nhại theo người bản xứ). 
 • Hỏi bé một số câu hỏi tiếng Anh về từ vựng bé đang học. Bạn cũng hướng dẫn bé cách hỏi lại bạn để hai bên có thể tương tác lẫn nhau, từ đó bé cảm thấy hứng thú hơn. 
 • Sau khi có một số thói quen khuyến khích bé thích học tiếng Anh ở nhà rồi, điều quan trọng là chúng ta duy trì được thói quen đó. Ví dụ mỗi ngày cần học 20 đến 30p hay 10p (đối với Monkey Stories) 

Những lưu ý khi học từ vựng tiếng Anh lớp 4 cho ba mẹ

Có ba lưu ý chính Monkey muốn ba mẹ ghi nhớ đó là: 

 • Ba mẹ giữ vai trò quan trọng trong việc giúp bé tiến bộ tiếng Anh: Chính bố mẹ là người đóng vai trò quan trọng trong việc là một người thầy chỉ dẫn cho trẻ và một người bạn cùng trẻ học tập. Nếu bố mẹ thấy khó khăn trong việc hướng dẫn bé, hãy kết hợp với ứng dụng Monkey Junior, trên đó đã có sẵn các bài học nên ba mẹ không cần phải chuẩn bị bài mỗi ngày.
 • Bố mẹ luôn là người tin tưởng vào khả năng của trẻ: Niềm tin sẽ giúp bố mẹ có thêm năng lượng để đồng hành với trẻ trong cả quá trình dài phía trước.
 • Bố mẹ là người tạo nên thói quen học tiếng Anh của trẻ: Việc hình thành thói quen học tiếng Anh mỗi ngày là một trong những bí quyết giúp trẻ học tiếng Anh tốt nhất. Bố mẹ cần tạo một khoảng thời gian cố định dành riêng cho việc học tiếng Anh, động viên và khuyến khích trẻ duy trì hoạt động này hàng ngày.

3.Edusa – Trung tâm luyện thi TOEIC đáng chú ý

Trung tâm luyện thi Edusa Việt Nam được thành lập vào tháng 3 năm 2015, là cộng đồng lớn nhất tại Việt Nam để chia sẻ những kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống và học tập dành cho tất cả các sinh viên. Trải qua những năm phát triển không ngừng, Edusa đã và đang hướng đến việc mang lại những trải nghiệm hàng đầu nhằm tối ưu hóa quá trình luyện thi của toàn thể sinh viên trên cả nước. Với đội ngũ nhân viên tận tụy, các giảng viên được đào tạo bài bản, chuyên môn cao và tràn đầy nhiệt huyết truyền đạt kiến thức với triết lý “hạnh phúc vì sự thành công của học viên”, Edusa luôn luôn lắng nghe thấu hiểu mọi khó khăn của học viên, từ đó đưa ra những phương pháp dạy và học tốt nhất.

Các khóa học TOEIC tại trung tâm rất đa dạng, từ hình thức học trực tiếp tại trung tâm với quy mô lớp học nhỏ tới học online linh hoạt, có thể truy cập bất cứ lúc nào.Các khóa học cũng được xây dựng bám sát phù hợp với từng đối tượng học viên, rút ngắn thời gian học nhất có thể.

 

Hiện nay, Edusa tự hào là Trung tâm luyện thi uy tín hàng đầu tại Việt Nam cho các khóa học đào tạo chứng chỉ đầu ra, đầu vào tối cần thiết để sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT và THCS…Đội ngũ giáo viên của trung tâm là những người nhiệt huyết và tận tâm với nghề, tinh thần cháy bỏng này đã giúp cho hàng nghìn học viên mất gốc cũng trở nên yêu thích tiếng anh.

 

4.Ưu điểm của các khóa học TOEIC tại Edusa

 • Bài kiểm tra đầu vào của Edusa luôn được điều chỉnh sao cho phù hợp với học viên giúp học viên có thể biết được chính xác khả năng của bản thân, tránh việc chọn nhầm khóa học.
 • Thời gian, không gian học tập thoải mái, linh động.
 • Thiết kế giao diện web hiện đại, chuyên nghiệp, bất cứ ai cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng.
 • Học phí siêu mềm với nhiều combo khóa học ưu đãi có 1-0-2.
 • Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao và tràn đầy nhiệt huyết truyền đạt kiến thức, luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên hết mức có thể.
 • Ngân hàng tài liệu đa dạng, chuẩn xác, dễ dàng lưu trữ, được biên soạn bài bản, sát với đề thi tại IIG, cam kết đảm bảo học viên được phát triển toàn diện TOEIC.
 •  Cam kết đưa 100% các học viên theo học tại Edusa đạt chứng chỉ và chỉ tiêu đề ra.
 • Hỗ trợ đăng ký thi miễn phí tại TPHCM.

5. Câu hỏi thường gặp

5.1 Có bao nhiêu hình thức thi TOEIC?

Hiện tại có 2 hình thức thi TOEIC Listening and Reading đang được áp dụng song song tại Việt Nam:

 • Thi TOEIC trên giấy.
 • Thi TOEIC trên máy tính, hay còn gọi là thi TOEIC Online.

5.2 Lệ phí thi TOEIC tại IIG Việt Nam là bao nhiêu?

Loại bài thi TOEIC Listening and Reading: 1.100.000 VNĐ đối với Học sinh/Sinh viên và 1.390.000 VNĐ đối với người đi làm

Loại bài thi TOEIC Speaking and Writing: 1.680.000 VNĐ đối với mọi đối tượng

Loại bài thi TOEIC 4 kỹ năng: 2.780.000 VNĐ đối với học sinh/sinh viên và 3.070.000 VNĐ đối với người đi làm.

5.3 Người mất gốc có nên tự học TOEIC?

Nếu như bạn hổng kiến thức thì câu trả lời là không nên.Người mới bắt đầu nên tìm tới các thầy cô để được hướng dẫn và định hướng lộ trình chi tiết,giúp cho việc học trở nên hiệu quả nhất có thể.

5.4 Chứng chỉ TOEIC có thời hạn trong bao lâu?

Bằng TOEIC có thời hạn trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp. Trong khoảng thời gian 2 năm này, các bạn có thể nộp hồ sơ xin việc hay đi du học nước ngoài. Sau 2 năm thì giá trị của bằng TOEIC sẽ không được công nhận nữa, đây cũng là lúc mà bạn cần phải thi lại chứng chỉ TOEIC

5.5 Nên thi TOEIC khi nào?

Vì bằng TOEIC chỉ có giá trị trong vòng 2 năm, bạn nên lựa chọn thời gian thi phù hợp nhất với kế hoạch của mình.Ví dụ, bạn là sinh viên năm thứ 3 và có nhu cầu thi TOEIC để ra trường cũng như xin việc khi tốt nghiệp, hãy lên kế hoạch học tập và thi sớm nhé.

5.6 Học TOEIC 4 kỹ năng xong có thể giao tiếp thành thạo được không?

Câu trả lời là hoàn toàn có thể! Vì TOEIC hướng tới việc giao tiếp/làm việc trong môi trường doanh nghiệp, các chủ đề trong bài thi cũng liên quan tới các chủ đề gần gũi như thương mại,du lịch,kinh tế,mua sắm…Chính vì vậy, khi học xong khóa học TOEIC 4 kỹ năng, học viên hoàn toàn có thể tự tin làm việc trong môi trường quốc tế.

 6.Lời kết

Vậy, qua bài viết trên, bé không chỉ có được bộ từ vựng tiếng Anh lớp 4 mà còn học được cách học từ vựng sao cho hiệu quả. Hy vọng cùng với những lưu ý thiết thực sẽ giúp ba mẹ trang bị thêm kỹ năng chuyên nghiệp để bé sớm học giỏi tiếng Anh.Ngoài ra, Edusa còn có những khóa học TOEIC đa dạng,phù hợp với mọi đối tượng, đừng ngần ngại,hãy liên lạc với Edusa ngay hôm nay để được nhận tư vấn về lộ trình học hợp lý nhất nhé!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✅ TOEIC SPEAKING + WRITING ⭕ Cam kết đạt được mục tiêu ngay từ lần thi đầu tiên. Học lại hoàn toàn miễn phí khi không đạt mục tiêu. Tư vấn học viên chọn ngày thi sau khi kết thúc khóa học nhằm đạt được kết quả cao nhất
✅ TOEIC LISTENING – READING CĂN BẢN 450+ ⭐ Dành cho người mất gốc. Đối tượng TOEIC 450+. Học phí rẻ
✅ TOEIC LISTENING – READING LUYỆN THI 650+ ⭕ Nắm được từ vựng và ngữ pháp trong khung 650+. Có khả năng giải đề ở trình độ 650+
✅ TOEIC LISTENING - READING GIẢI ĐỀ CẤP TỐC ⭐ Tự tin giải đề thuần thục. Mục tiêu TOEIC 750+. Nắm được từ vựng, ngữ pháp dựa trên tần suất xuất hiện trong đề thi
✅ TOEIC GIAO TIẾP Level 1 ⭕ 100% học viên cảm thấy tự tin giao tiếp bằng tiếng anh sau khi kết thúc khóa học
✅ TOEIC GIAO TIẾP Level 2 ⭕ Tự tin về khả năng giao tiếp, phát âm. Đọc được từ vựng trong từ điển. Giao tiếp bằng tiếng anh thuần thục. Vượt qua rào cản ngôn ngữ. Có kiến thức từ vựng chuyên ngành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *