Tổng Hợp Kỹ Năng Kiến Thức Ngữ Pháp Luyện Thi TOEIC

Bạn là người tự luyện thi Toeic? Bạn cần tổng hợp kiến thức ngữ pháp nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bài viết này sẽ giúp bạn hệ thống lại toàn bộ ngữ pháp Toeic cơ bản cần phải có trong quá trình luyện thi Toeic.

Tổng Hợp Kỹ Năng Kiến Thức Ngữ Pháp Luyện Thi Toeic 1

Tổng hợp ngữ pháp luyện thi Toeic

1. Tense – thì Tiếng anh

Ngữ pháp luyện thi Toeic đầu tiên bạn phải nắm vững là các thì trong tiếng anh. Việc hiểu rõ các thì trong tiếng anh giúp bạn làm chủ kiến thức và vận dụng vào làm các dạng bài ngữ pháp hiệu quả hơn. Tổng hợp 12 thì quan trọng trong tiếng anh như sau:

Topic 1: Thì hiện tại đơn

Topic 2: Thì hiện tại tiếp diễn

Topic 3: Thì hiện tại hoàn thành

Topic 4: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Topic 5: Thì quá khứ đơn

Topic 6: Thì quá khứ tiếp diễn

Topic 7: Thì quá khứ hoàn thành

Topic 8: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Topic 9: Thì tương lai đơn

Topic 10: Thì tương lai hoàn thành

Topic 11: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Topic 12: Thì tương lai tiếp diễn

2. Gerund and infinitive – Dạng thức của động từ (dạng Ving, to V)

Ngữ pháp tiếp theo không thể thiếu trong quá trình luyện thi Toeic là danh động từ và động từ nguyên thể. Đây cũng là ngữ pháp rất hay gặp trong các đề thi Toeic, vì vậy bạn nhớ lưu ý ôn tập kỹ nhé.

Tổng Hợp Kỹ Năng Kiến Thức Ngữ Pháp Luyện Thi Toeic

Danh động từ

2.1. Gerund (danh động từ)

Định nghĩa: là danh từ được hình thành bằng cách thêm đuôi ing vào động từ.

Ví dụ: teaching, coming, getting,…

Cách sử dụng:

–          Dùng làm chủ ngữ trong câu (Vd: Listening is one of the most important skills in English)

–          Dùng làm bổ ngữ cho động từ (Vd: Her favorite hobby is reading books)

–          Dùng làm tân ngữ của động từ (Vd: She loves watching Korean movies)

–          Dùng sau giới từ (on, in, by, at,…) và liên từ (before, after, when, while,…) (Vd: He finished his homework before going out his friends)

–          Dùng sau một số động từ và cụm động từ sau: enjoy, admit, avoid, mind, finish, appreciate, delay, suggest, recommend, love, like, hate,…(Vd: she suggested eating at a Japanese restaurant)

2.2. Infinitive (động từ nguyên mẫu)

Động từ nguyên mẫu có “to”.

Cách dùng:

– Dùng làm chủ ngữ trong câu (Vd: To communicate English well is important to your future job)

– Theo sau một số động từ nhất định (Vd: She wants to go library)

– Theo sau một số danh từ nhất định (Vd: He has the ability to run the company)

– Theo sau một số tính từ nhất định(Vd: It’s difficult to get high score in this exam)

– Dạng rút gọn của “in order to”, dùng để chỉ mục đích của hành động

– Làm tân ngữ / bổ ngữ của câu (Vd: My goal is to become a superstar)

Lưu ý: “To + Verb” không bao giờ đóng vai trò là động từ chính của câu.

3. Modal verbs – Động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu là những động từ có chức năng bổ nghĩa cho động từ chính, dùng để diễn tả khả năng, dự định, sự cấm đoán, cần thiết,… Động từ khuyết thiếu phổ biến bao gồm: can, could, may might, must, have to, need, should, ought to,…

Trong câu, động từ khuyết thiếu có vị trí theo cấu trúc như sau:

(+) S + modal verb + V (nguyên thể)

(-)  S + modal verb + not + V (nguyên thể)

(?) Modal verb + S +  V (nguyên thể)?

Ví dụ:

She can play many different musical instruments.

Could you help me?

He could ride a horse when he was only 6 years old.

4. Comparison – Câu so sánh

Moi Van De Ve Cau So Sanh Trong Tieng Anh636567946641743603

Câu so sánh

Một chủ điểm ngữ pháp nữa trong đề thi Toeic là câu so sánh. Trong tiếng Anh, bạn nhất định phải hiểu rõ cách dùng và cách phân biệt 3 loại câu: so sánh nhất, so sánh bằng và so sánh hơn.

So sánh bằng là so sánh giữa những sự vật hoặc sự việc ở cấp độ ngang bằng với nhau.

Cấu trúc so sánh bằng: TO BE + AS + ADJ + AS

Ví dụ: He is as tall as his sister

So sánh nhất là dạng so sánh được sử dụng đối với người và vật để chỉ đối tượng đó thường có tính chất khác biệt nhất so với các đối tượng trong cùng một nhóm (ít nhất là 3 đối tượng).

Cấu trúc so sánh nhất:

To be + the + tính từ ngắn – est

To be + the + most + tính từ dài

Ví dụ: She is the shortest of the three brothers.

So sánh hơn là cấu trúc so sánh giữa 2 hay nhiều vật/người với nhau về một hay một vài tiêu chí, trong số có một vật đạt được tiêu chí được đưa ra phù hợp nhất so với các vật còn lại

Cấu trúc so sánh hơn:

To be + tính từ ngắn – er + than

To be + more + tính từ dài + than

Ví dụ: I is shorter than both of my brothers.

5. Passive Voice – Câu bị động

Tiếp tục là một ngữ pháp rất quen thuộc nhưng vô cùng quan trọng trong luyện thi Toeic đó là câu bị động. Câu bị động (Passive voice) là câu được dùng để nhấn mạnh đối tượng chịu tác động của hành động, chứ không phải chủ thể thực hiện hành động đó. Thì của câu bị động phải tuân theo thì trong câu chủ động.

Cau Bị động

Cấu trúc câu ngữ pháp

Cấu trúc chung của câu bị động: S + be + VpII + (by+O)

Ví dụ: This house is built by wood.

The garden is taken care of by my mother.

6. Subject – Verb Agreement: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Thông thường chủ ngữ số ít sẽ đi với động từ số ít, chủ ngữ số nhiều sẽ đi với động từ số nhiều. Động từ thêm đuôi “s/es” thường được hiểu là động từ số ít. Những kiến thức như vậy được gọi là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong một câu tiếng anh. Trong bài thi Toeic, dạng ngữ pháp này rất hay xuất hiện bạn lưu ý ôn tập kỹ phần này.

Ví dụ: He usually wakes up at 6.30 AM.

They prepare many flowers to decorate the party.

7. Câu điều kiện – conditional sentences

Cau Dieu Kien Trong Tieng Anh Infographic

Câu điều kiện trong tiếng anh

Chủ điểm ngữ pháp không thể bỏ qua khi luyện thi Toeic – Câu điều kiện.  Trong tiếng anh, câu điều kiện dùng để diễn đạt, giải thích một sự việc có thể xảy ra khi điều kiện nói đến xảy ra. Câu điều kiện có 2 mệnh đề chính – phụ và hầu hết chứa “If”:

Mệnh đề chính là mệnh đề kết quả.

Mệnh đề phụ chứa “if” hay còn gọi là mệnh đề điều kiện, diễn đạt điều kiện để mệnh đề chính trở thành hiện thực.

Thông thường, mệnh đề chính đứng trước mệnh đề phụ đứng sau. Nhưng ta có thể đảo mệnh đề phụ lên trước mệnh đề chính và ngăn cách bằng dấu phẩy.

Ví dụ: If it rains, the picnic will be canceled.

If you study hard, you will pass the exam.

8. Clause – Mệnh đề

Đây là mảng kiến thức tiếng anh căn bản nhưng lại vô cùng quan trọng khi luyện thi Toeic. Mệnh đề trong tiếng anh là một nhóm từ có chứa một động từ đã chia và chủ từ của nó. Động từ đã chia là động từ hòa hợp với chủ từ của nó về ngôi và số.

Ví dụ: She cried when she saw him.

9. Quá khứ phân từ (động từ đuôi ED) và hiện tại phân từ (động từ đuôi -ing)

Đây là 2 dạng đặc biệt của động từ trong tiếng anh, dễ gây nhầm lẫn cho người học.

Trong đó, hiện tại phân từ chính là động từ thêm đuôi “V_ing”. Hiện tại phân từ còn được gọi là danh động từ. Ví dụ: My job is boring.

Quá khứ phân từ là động từ thêm đuôi “ed”. Ví dụ: It was quite surprising that he passed the exam.

Tổng Hợp Kỹ Năng Kiến Thức Ngữ Pháp Luyện Thi Toeic

Cách thêm đuôi “ed”

10. Subjunctive – Câu giả định

Ngữ pháp Toeic tiếp theo cần nắm vững là câu giả định. Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu không có tính chất ép buộc như câu mệnh lệnh, để chỉ mong muốn ai đó làm một việc gì đó.

Ví dụ: The University requires that all its students take this course.

11. The Question: Các loại câu hỏi hay xuất hiện trong tiếng Anh

Một dạng ngữ pháp nữa không thể thiếu trong kiến thức ôn luyện Toeic chính là các loại câu hỏi. Đặc biệt, đây là dạng câu hay xuất hiện trong bài thi Toeic Listening, vì vậy bạn nhớ ôn tập kỹ phần này nhé. Trong tiếng anh, có các loại câu hỏi sau:

 • Câu hỏi Yes/ No.
 • Câu hỏi nhằm lấy thông tin (information question)
 • Who hoặc What: câu hỏi chủ ngữ
 • Whom hoặc What: câu hỏi đối tượng tân ngữ
 • When, Where, How và Why: Câu hỏi bổ ngữ nghĩa
 • Câu hỏi phức (hay còn gọi là embedded question)
 • Câu hỏi đuôi (tag questions)

12. Types of words – Từ loại Tiếng Anh

Phần ngữ pháp không chỉ quan trọng trong các kỳ thi Toeic, mà còn có tính ứng dụng rất cao trong giao tiếp hàng ngày, đó là từ loại tiếng anh. Thực tế, để viết được một câu tiếng anh hoàn chỉnh bạn phải phân biệt được các loại từ loại tiếng anh chính sau:

 • Noun – Danh từ
 • Verb – Động từ
 • Adjective – Tính từ
 • Adverb – Trạng từ
 • Pronoun – Đại từ
 • Preposition – Giới từ

 • Conjunction – Liên từ
 • Determiner – từ hạn định
 • Exclamation – thán từ

Câu hỏi thường gặp

Q1. Cách luyện thi ngữ pháp Toeic hiệu quả?

Một trong những cách hiệu quả nhất để luyện thi ngữ pháp Toeic là tập trung vào những chủ điểm ngữ pháp chính trong bài thi Toeic. Phần chia sẻ phía trên đã bao gồm 12 ngữ pháp quan trọng nhất bạn cần nắm vững trước kỳ thi Toeic. Bạn chỉ cần lên một lịch học chi tiết, học đúng trọng tâm, ôn luyện phần nào chắc phần đó, tin rằng nhất định bạn sẽ giành điểm cao phần thi ngữ pháp trong bài thi Toeic.

Q2. Học ngữ pháp luyện thi Toeic có khó không?

Ngữ pháp là một trong những kiến thức khó. Nếu không có phương pháp học đúng, bạn sẽ rất dễ chán nản và bỏ cuộc. Bí kíp ôn luyện cho phần này là bạn hãy học đúng phần ngữ pháp trọng tâm, làm bài tập thực hành cho các phần đó thật nhuần nhuyễn trước khi chuyển sang phần ngữ pháp mới.

Q3. Khóa học luyện thi ngữ pháp Toeic?

Một trong những trung tâm uy tín luyện thi Toeic là Anh ngữ Edusa. Tại đây, bạn sẽ được tham gia những khóa học không chỉ cung cấp các kiến thức ngữ pháp cần có trong kỳ thi Toeic, bạn còn được rèn luyện các kỹ năng khác như: từ vựng, nghe, đọc hiểu…xen kẽ vào các buổi học, giúp bạn ko cảm thấy chán mà luôn cảm thấy hứng thú với mỗi buổi học tại đây. Edusa còn cam kết 100% đậu chứng chỉ, bạn hãy nhanh tay đăng ký khóa học TẠI ĐÂY nhé.

Q4. Có nên tự luyện thi ngữ pháp Toeic không?

Nếu bạn đã biết chút ít về ngữ pháp tiếng anh và nay bạn chỉ cần ôn tập lại thì bạn có thể tự ôn luyện 1 mình được. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới bắt đầu học tiếng anh, việc đến trung tâm sẽ giúp bạn luyện thi một cách hiệu quả hơn. Lý do là bởi bạn sẽ được giảng viên tại trung tâm hướng dẫn cách học những ngữ pháp trọng tâm, chữa những câu sai, giải thích chi tiết,…

Lời kết

Với tất cả những kiến thức ngữ pháp luyện thi Toeic phía trên, hy vọng bạn đã nắm được những kiến thức nền tảng và biết mình phải ôn tập phần nào. Chúc bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong kỳ thi Toeic!

Với hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo và chia sẻ kiến thức luyện thi Toeic, Edusa đã giúp cho hàng ngàn học viên đạt chứng chỉ Toeic chỉ sau lần thi đầu tiên với điểm số cao. Liên hệ ngay với EDUSA để nhận được tư vấn miễn phí và bộ đề luyện thi Toeic chất lượng cao nhé!

✅ TOEIC SPEAKING + WRITING ⭕ Cam kết đạt được mục tiêu ngay từ lần thi đầu tiên. Học lại hoàn toàn miễn phí khi không đạt mục tiêu. Tư vấn học viên chọn ngày thi sau khi kết thúc khóa học nhằm đạt được kết quả cao nhất
✅ TOEIC LISTENING – READING CĂN BẢN 450+ ⭐ Dành cho người mất gốc. Đối tượng TOEIC 450+. Học phí rẻ
✅ TOEIC LISTENING – READING LUYỆN THI 650+ ⭕ Nắm được từ vựng và ngữ pháp trong khung 650+. Có khả năng giải đề ở trình độ 650+
✅ TOEIC LISTENING - READING GIẢI ĐỀ CẤP TỐC ⭐ Tự tin giải đề thuần thục. Mục tiêu TOEIC 750+. Nắm được từ vựng, ngữ pháp dựa trên tần suất xuất hiện trong đề thi
✅ TOEIC GIAO TIẾP Level 1 ⭕ 100% học viên cảm thấy tự tin giao tiếp bằng tiếng anh sau khi kết thúc khóa học
✅ TOEIC GIAO TIẾP Level 2 ⭕ Tự tin về khả năng giao tiếp, phát âm. Đọc được từ vựng trong từ điển. Giao tiếp bằng tiếng anh thuần thục. Vượt qua rào cản ngôn ngữ. Có kiến thức từ vựng chuyên ngành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *